1/3-2024 – Nytt miljøgebyr på alle forsendelser som transporteres via ferge (ETS)

Økning i tillegg for sjøfrakt (ETS)

EU Emmissions Trading System-initiativet (ETS) ble introdusert i 2004 som et verktøy for å redusere klimagassutslipp. ETS medfører at selskaper som forårsaker utslipp blir belastet med et gebyr i forhold til mengden av deres utslipp med et mål om reduksjon av disse.
Sjøfrakt blir integrert i ETS i tre stadier. Første trinn ble satt i verk 1 januar i år og dekker utslippstillatelser for 40% av utslippene. Innen 2025 vil ETS dekke 70% av utslippene og innen 2026 vil 100% av bekreftede utslipp ære avgiftsbelagt.
I første omgang vil passasjer- og lasteskip med en bruttovekt over 5000 tonn som opererer på ruter innenfor EU berøres.
Kostnader som påføres rederiene vil bli belastet kundene i logistikkjeden som benytter sjøfrakt som en del av transporten (ferger).
Kunder vil derfor få et økt pristillegg knyttet til disse utslippreguleringene fra 1 mars 2024. Det nye gebyret vil reguleres hvert kvartal.
Skulle det være behov for ytterligere informasjon – ta kontakt med deres kontaktperson hos Toten Transport.

PRISFORESPØRSEL