30/9-2023 EU og Norge innfører nye sanksjoner mot Russland grunnet krigen i Ukraina

Vedlegg til jern- og stålprodukter som kan omfattes av importforbud

EU og Norge innfører nye sanksjoner mot Russland grunnet krigen i Ukraina. Derfor vil det fra 30. september 2023 være forbudt å importere eller kjøpe en rekke jern- og stålprodukter (tariff nummer 72…/73…) som bearbeides i land utenfor Norge og der man har anvendt innsatsvarer av jern og stål med opprinnelse i Russland.
Importøren plikter å dokumentere opprinnelsen på de aktuelle produktene.

Forbudet framgår av § 17e. (d) Forbud knyttet til jern- og stålprodukter som oppført i vedlegg XVII
Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet – Lovdata
Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet – Vedlegg XVII. Liste over jern- og stålprodukter som omtalt i § 17e – Lovdata
Se EU-kommisjonens FAQ “IMPORT, PURCHASE & TRANSFER OF LISTED GOODS” med veiledningsmateriale.
RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/1214
RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 833/2014

Dette innføres den 30. september 2023, med følgende unntak:

  • 1. april 2024 innføres det for produkter oppført i bilag XVII som inneholder jern- og stålmaterialer som omfattes av HS-nummer 7207 11
  • 1. oktober 2024 innføres det for produkter oppført i bilag XVII som inneholder jern- og stålmateriale som omfattes av HS-nummer 7207 12 10 eller 7224 90

For å sikre gjennomføringen av forbudet er det dermed etablert en forpliktelse for importøren i Norge til å fremlegge bevis på opprinnelseslandet for de innsatsvarer av jern og stål som anvendes i tredjeland for bearbeiding av de jern- og stålprodukter som nå importeres til unionen.

Eksempel på bevis kan være: Fakturaer, pakksedler, kvalitetssertifikater, leverandørerklæringer, beregnings- og produksjonsdokumenter, tolldokumenter, forretningskorrespondanse, produktbeskrivelser, produsentens erkæringer, Mill Test Certificates som for foreslått av EU-kommisjonen.

Hva som er tilstrekkelig bevis avgjøres alltid av den respektive tollmyndigheten. Av og til krever tollmyndighetene at man legger fram flere bevis.
Produktene dere har tenkt å importere omfattes av denne importkontrollen. Vi ønsker derfor en bekreftelse fra deg som importør.
Det er alltid importørens (tollskyldnerens) ansvar at alle regler og krav er oppfylt.

Vi som importør/deklarant attesterer følgende og vi har bevis for dette som kan fremvises ved import og eventuelt tollkontroll:
Dokumentkode Y824:
Produktene vi importerer som oppført nedenfor inneholder ingen innsatsvarer av jern eller stål med russisk opprinnelse dekket av bestemmelser i §17 e. Bokstav (d) Forbud knyttet til jern- og stålprodukter som oppført i vedlegg XVII
Dokumentkode Y859 (kan ikke sertifiseres generelt, men må gjøres per importtilfelle, dvs fakturanummer per forsendelse må oppgis nedenfor):
Produktene vi importerer som oppført nedenfor inneholder jern- og stålmaterialer som omfattes av HS-nummer 7207 11 med opprinnelse i Russland og forbudet inntrer først 1. april 2024.

Produktene vi importerer som oppført nedenfor inneholder jern- og stålmaterialer som omfattes av HS-nummer 7207 12 10 eller 7224 90 med opprinnelse i Russland og forbudet inntrer først 1. oktober 2024.

Gjelder følgende varer:

VarebeskrivelseVarenummerAktuell faktura (la stå tomt hvis det gjelder alle forsendelser med produktet)Y-kode (Y824, Y859)
(Se vedlegg for flere produkter)

Oppdragsgiver:
Sted og dato:
Firma:
Org-nummer:

Underskrift

Navn i trykte bokstaver

PRISFORESPØRSEL