9/10-2023 Økt veiskatt i Europa fra 1. desember 2023

Den tyske regjeringen har besluttet å øke veiskatten for lastebiler 1. desember 2023.
Den nye avgiftssatsen innføres for å ta hensyn til de ekstra kostnadene som oppstår på grunn av CO2-utslipp fra transportsektoren.
Veiskatten ved transport til, fra og gjennom Tyskland, som også kalles MAUT, er en fast statlig avgift og ligger utenfor Toten Transport sin kontroll.
Økningen omfatter lastebiler med en totalvekt på over 7,5 tonn. Størrelsen på tilleggsavgiften avhenger av spesifikasjonene til det enkelte kjøretøyet. I likhet med dagens veiavgiftssatser vil CO2-avgiften bli beregnet som et cent-beløp per kjørte kilometer.
Det er særlig CO2-utslippsklassen, vekten, antall akslinger og kjøretøyets forurensningsklasse som påvirker størrelsen på denne tilleggsavgiften.

PRISFORESPØRSEL