ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven har et todelt formål som henger tett sammen.

Formålet er kort sagt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I tillegg skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

PRISFORESPØRSEL