Forfatternavn:Nina Østby

cruise, ship, travel-3991937.jpg

1/3-2024 – Nytt miljøgebyr på alle forsendelser som transporteres via ferge (ETS)

Økning i tillegg for sjøfrakt (ETS) EU Emmissions Trading System-initiativet (ETS) ble introdusert i 2004 som et verktøy for å redusere klimagassutslipp. ETS medfører at selskaper som forårsaker utslipp blir belastet med et gebyr i forhold til mengden av deres utslipp med et mål om reduksjon av disse.Sjøfrakt blir integrert i ETS i tre stadier.

1/3-2024 – Nytt miljøgebyr på alle forsendelser som transporteres via ferge (ETS) Read More »

snow, road, winter-245285.jpg

2/1-2024 Forsinkelser som følge av vær og føreforhold på Sør- og Østlandet

Grunnet vær og føreforhold på Sør- og Østlandet forventes det en del trafikale utfordringer og vi risikerer derfor forsinkelser i fremføring av forsendelser de nærmeste dagene. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre. Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål. Vi ønsker for øvrig alle våre kunder og samarbeidspartnere et riktig Godt Nyttår!»

2/1-2024 Forsinkelser som følge av vær og føreforhold på Sør- og Østlandet Read More »

traffic, highway, lights-332857.jpg

9/10-2023 Økt veiskatt i Europa fra 1. desember 2023

Den tyske regjeringen har besluttet å øke veiskatten for lastebiler 1. desember 2023.Den nye avgiftssatsen innføres for å ta hensyn til de ekstra kostnadene som oppstår på grunn av CO2-utslipp fra transportsektoren.Veiskatten ved transport til, fra og gjennom Tyskland, som også kalles MAUT, er en fast statlig avgift og ligger utenfor Toten Transport sin kontroll.Økningen

9/10-2023 Økt veiskatt i Europa fra 1. desember 2023 Read More »

steel rope, rope, metal-641.jpg

30/9-2023 EU og Norge innfører nye sanksjoner mot Russland grunnet krigen i Ukraina

Vedlegg til jern- og stålprodukter som kan omfattes av importforbud EU og Norge innfører nye sanksjoner mot Russland grunnet krigen i Ukraina. Derfor vil det fra 30. september 2023 være forbudt å importere eller kjøpe en rekke jern- og stålprodukter (tariff nummer 72…/73…) som bearbeides i land utenfor Norge og der man har anvendt innsatsvarer

30/9-2023 EU og Norge innfører nye sanksjoner mot Russland grunnet krigen i Ukraina Read More »

PRISFORESPØRSEL