CMR KONVENSJONEN

Hva er CMR KONVENSJONEN

CMR er en forkortelse for “Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, på norsk: Internasjonal overenskomst om grensekryssende transport på landevei. 

Avtalen regulerer innkjøp og foredling, erstatningsansvar ved mislighold, og tap av, eller skade på, godset som skal transporteres. 

Avtalen inneholder også bestemmelser om reklamasjoner og tilfeller ved sammenhengende transportør. Dersom en sak ikke er tilstrekkelig dekket gjennom CMR, gjelder i tillegg nasjonal lovgivning. 

Konvensjonen er ment utelukkende for lasting av kjøretøy på vei. Containere og vekselflak er ikke betegnet som kjøretøy i CMR. For slike internasjonale transporter blir det utstedet et standardisert CMR-fraktbrev.

PRISFORESPØRSEL