Code of Conduct

Etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard vi som organisasjon vil ha, og hvilke handlinger som ikke aksepteres.

Vi mener at etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres kjent og jevnlig benyttes til refleksjon over egen praksis, både hos de ansatte og i ledelsen. 

Ved å ha disse etiske retningslinjene er målet vårt å videreutvikle gode holdninger og god praksis.

PRISFORESPØRSEL