NB! COVID-19

Cdc K0 Krntqcjfw Unsplash2

Toten Transport følger situasjonen nøye. Til enhver tid oppdatert informasjon vil du finne her på denne siden.

16.03.20:

Toten Transport følger nøye med på Corona-situasjonen og har innført tydelige og strenge retningslinjer
Transport er en samfunnskritisk funksjon og vi har derfor innført strenge retningslinjer for å redusere risiko for smittefare i og utenfor selskapet. Vi forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Statens helsetilsyn og vil oppdatere hypping underveis. Vi har innført tydelige rutiner / restriksjoner ved lasting og lossing på våre terminaler, tiltak for renhold og håndhygiene, våre kantiner er stengt, og møter / reisevirksomhet i jobb er begrenset til det absolutt nødvendige.
Sjåfører signerer selv på håndterminal ved levering
Som et ledd i dette har vi for å redusere fare for smitte både for våre kunder og sjåfører via våre håndterminaler/PDA, innført inntil videre at sjåfører selv taster inn mottakers navn ved levering, i stedet for at kunde må signere selv.
NHO LT har erklært Force Majeure
13. mars informerte vi om at transport- og logistikkbransjen er inne i en Force Majeure. Les nyhetsartikkelen her.
Hvor hardt vår drift vil blir rammet er uvisst, men vi vil gi løpende oppdateringer og hvilke tiltak vi iverksetter så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen

Toten Transport AS

13.03.20:

Oppdatert informasjon vedrørende Coronaviruset
Myndighetene har innført ytterligere tiltak for å beskytte oss mot smitte. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner er stengt. Kultur -og idrettsarrangementer avlyst, og en rekke virksomheter har fått forbud mot drift.
Transportbransjen er en av de samfunnsmessig kritiske, og dette gjør at vi vil foreløpig kunne fortsette den viktige jobben vår med å få varer ut til hele landet.
Vi forventer likevel at godsvolumet vil falle fremover, og dette vil kunne føre til utfordringer og konsekvenser for fremføringen av varer.
Enkelte avganger vil også kunne bli innstilt. Situasjonen faller inn under force majeure og både avgangsdager og fremføringsdager vil kunne fravikes i de kommende ukene.
Som informert om i går er det ved levering av varer fra våre sjåfører til mottaker iverksatt følgende tiltak: * I forbindelse med signering for varer på PDA / mobilapp / fraktbrev vil sjåføren skrive inn mottagers navn, istedenfor at mottaker signerer fysisk og berører skjermen. Dette for å unngå smitteoverføring.
Alle i Toten Transport er opptatt av å delta i denne dugnaden for å stoppe spredningen av coronaviruset. Vi følger dette tett og vil holde våre kunder informert om utviklingen og eventuelle endringer fremover.
Alle oppfordres til å følge med på våre hjemmesider: www.toten-transport.no Ved behov for ytterligere informasjon eller ved spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson i bedriften.
Med vennlig hilsen
Toten Transport AS

12.03.20:

Toten Transport innfører strenge restrisksjoner for å sikre både drift og ansattes helse

Fra og med torsdag 12.03.20 innfører Toten Transport AS enda strengere restriksjoner siden vi må gjøre vårt ytterste for å sikre drift og hindre at ansatte, kunder og sjåfører ikke blir utsatt for Koronasmitte på jobb. Vi forholder oss til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og ber alle om å følge disse. Restriksjonene gjelder i første omgang frem til påske, men evalueres og kan endres ved behov.
Vedlagt følger oversikt over Toten Transports tiltak internt, samt retningslinjer vi ønsker at dere som kunde forholder dere til i forbindelse med varemottak/ -utlevering.
Dessverre må det påregnes en del forsinkelser i varetransporten i tiden som kommer som følge av situasjonen.
Vi beklager dette.

Korona Virus Rundskriv Kunder

Interne Retningslinjer Vedr Koronavirus 11 Mars

Med vennlig hilsen
Toten Transport AS

09.03.20:

Informasjon vedrørende Coronaviruset
Toten Transport AS følger med på situasjonen tilknyttet spredning av Coronaviruset. Vi har kontakt med lokale helsemyndigheter og forholder oss til rådene herfra.

Dette betyr:

Biler som kommer fra områder med restriksjoner overvåkes spesielt. For kontinentale transporter vil vi primært sende trallene med Kielferga slik at sjåførene som har vært i Italia snur i Kiel og ikke kommer til Norge. Hvis sjåførene av hensyn til godsets egenart likevel må inn til Norge, skal de forholde seg til anbefalingene fra Norske helsemyndigheter om bl.a hjemme karantene i 14 dager.

Etter anbefalinger fra myndigheter og kunder vil det kunne gjøres ytterligere risikoreduserende tiltak i forbindelse med overlevering av gods.

Våre befraktere vil informere berørte kunder fortløpende dersom det oppstår forsinkelser som følge av situasjonen.

På våre anlegg er det tilrettelagt med tiltak for hånd desinfeksjon og ansatte er informert om anbefalingene fra helsemyndighetene om personlig hygiene og bevissthet for å holde seg friske.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort det er noe relevant å melde.

For ytterligere informasjon henviser vi til folkehelseinstituttet og helsenorge.no. Deres informasjonstelefon er 815 55 015

Med vennlig hilsen

Toten Transport AS

06.03.20:

Coronautbrudd i Norge og i våre naboland
Myndighetene forventer nye tilfeller av Coronautbrudd i Norge og i våre naboland.

I denne forbindelse kan det bli begrensninger på hvor vi får anledning til å kjøre med våre biler. I den grad dette begrenser vår evne til å betjene kunder, vil vi informere de berørte så godt det lar seg gjøre.

Sjåfører som skal til, eller kan ha oppholdt seg i områder med påvist smitte, oppfordres til å følge myndighetenes anbefalinger m.h.t. å ta personlige forholdsregler. (se under) Følg alltid de lokale helsemyndigheter anvisninger.

For de fleste vil anbefalingene på Folkehelseinstituttets dokument «informasjon til andre lavrisiko kontakter» dekke nødvendig informasjon.

Skulle man utvikle infeksjonssymptomer (feber, tørr hoste, følelse av tung pust) under opphold, eller innen 14 dager etter opphold i smitteutsatte regioner, skal man straks kontakte nærmeste lege/legevakt pr. telefon (norske legevakter 116117). Møt IKKE opp direkte hos legen. Følg deretter de anvisninger du får.

Forslag til tiltak i arbeidslivet mot smitte:

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Arbeidsgiver må også gjøre en risikovurdering av jobbreiser. På Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no ) finner du reiseråd i forbindelse med det nye coronaviruset.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med coronavirus.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Dørhåndtak og gelendre kan ha viruspartikler på seg. Hånddesinfeksjon (f.eks. Antibac) er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Reiserådene bør benyttes og følges nøye av virksomheter som har medarbeidere i de aktuelle områdene hvor det er utbrudd. Medarbeidere som befinner seg i slike områder bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering: Reiseregistrering.

Med vennlig hilsen

Toten Transport AS