ENERGITILLEGG

Grunnlag for energitillegg
Energitillegg kommer i tillegg på hver sending og på netto fraktpris. Justeringen skjer månedlig og endringen er basert på foregående måneds gjennomsnittlige dieselpris.

Energitillegg gjeldende for februar 2024

UTLAND

INNLAND

23,60 %

23,60 %

PRISFORESPØRSEL