ENERGITILLEGG

Grunnlag for energitillegg
Energitillegg kommer i tillegg på hver sending og på netto fraktpris. Justeringen skjer månedlig og endringen er basert på foregående måneds gjennomsnittlige dieselpris.

Energitillegg gjeldende for september 2023

UTLAND

INNLAND

24,80 %

24,80 %