INCOTERMS 2020

Hva er Incoterms
Incoterms er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som brukes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Regelverket brukes for å klarlegge fordelingen av forpliktelser mellom selger og kjøper ved forsendelse av varer.

Incoterms beskriver hvem som bærer ansvaret, risiko og kostnader i forbindelse med en transaksjon, og når ansvaret går over fra selger til kjøper. Valget av Incoterms skal være oppført i handelsfakturaen.

PRISFORESPØRSEL