ISO-SERTIFIKATER

Vi er sertifiserte innen kvalitetsledelsessystem og miljøstyringssystem

Kvalitetsledelse

ISO 9001 er standarden som angir krav til et system for kvalitetsstyring. Med en verden i konstant forandring, er det viktig for oss å tilfredsstille dagens og morgendagens kundekrav og hvordan man kan sørge for forbedring. Standarden tar spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene som vi må forholde oss til.

Miljøstyring

ISO 14001 standarden som angir krav til et miljøstyringssystem. Denne sertifiseringen har gjort oss i stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om vesentlige miljøaspekter. 

PRISFORESPØRSEL