Informasjon

Ekstraordinær justering av vårt valutatillegg. Les mer her..

Valutatillegg:

På våre internasjonale trafikker er våre kostnader i fremmed valuta, mens våre inntekter i hovedsak er i Norske kroner. Da den Norske kronen endrer seg mot utenlandsk valuta, så er det innført et valutatillegg som beregnes på fraktprisen. Valutatillegget er spesifisert på egen linje i fakturaen.

Som følge av utviklingen i valutakursene siden COVID-19 inntraff, har vi fra og med 11.05.2020 gjort en ukentlig justering av valutatillegget. Vi ser nå at kursene har stabilisert seg, og at det ikke er behov for en så hyppig oppdatering. Vi går derfor tilbake til en månedlig justering. Kursen som brukes er snittet av kursen den foregående måned. Tillegget endrer seg dersom fremmedvaluta endrer seg utover +/- 2,5 % til den enkelte valuta nevnt under.

Valutatillegg gjeldene for januar 2021
€ -land Sveits Storbritannia Danmark Sverige
36,04% 55,67% 26,81% 36,28% 15,59%

Energitillegg:

Energitillegg kommer i tillegg på hver sending og på netto fraktpris. Justeringen skjer den 1. mandagen i hver måned.
Endringen er basert på foregående måneds gjennomsnittlige dieselpris i følge Euro Shell indeksen.

Energitillegget justeres ved endring av dieselpris utover +/- 2 % fra forrige endring.

Energitillegg gjeldene for januar 2021
Utland Innland
18,80% 8,15 %

Manglende EDI / strekkodemerking (gjelder rene innlandsoppdrag):

I Toten Transport AS arbeider vi hele tiden aktivt med prosesser innen kvalitet og forbedring.

En del av dette arbeidet er å bedre sporingen på sendingene i vårt system.

I dette arbeidet har vi nå kommet så langt, at andelen av strekkodemerket gods inn i vårt system er nådd en betydelig andel av godsmengden totalt.

På bakgrunn av dette og videre fremdrift i vår kvalitetsjobbing, ønsker vi nå at alle våre kunder skal booke forsendelser via EDI og merke godset med strekkodelapper for elektronisk sporbarhet.

Våre terminaler vil merke alle forsendelser med strekkoder (som ikke har denne merkingen) før de sendes videre ut for levering.

Dette medfører en ekstra kostnad for oss og vi ser oss derfor nødt til å innføre et gebyr per kolli for manglende EDI/strekkodemerking.

Gebyret innføres fra 01.12.2017.

For spørsmål, eller ønske om hjelp til å komme opp på EDI –

ta kontakt med vår salg.

Veiavgift Norge (tidligere Bom & dekk -avgift):

Grunnet økende bomavgifter i hele Norge, innføring av rushtidsavgift i Oslo, samt en økning av antall avgiftsbelagte veier, ser vi oss nødt til å innføre Veiavgift Norge. Veiavgiften vil erstatte tidligere Bom & dekk -avgift og vil bli beregnet med en prosentsats av frakten. Dette vil gi en riktigere belastning til våre kunder enn den tidligere Bom & dekk -avgiften.

Gebyret innføres fra 01.12.2017.

For spørsmål, ta kontakt med vår salg.