Veileder - transportbestilling

4 B2 A4324 Web

Det har nylig blitt utviklet en veileder for bestillere av transporttjenester, denne veilederen er et samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene.

Her får transportbestillere både generelle tips og informasjon om hva som er lovpålagt. Veilederen kan du finne her.