1. Hjem
  2. Kundeservice
  3. Reklamasjon

Reklamasjon

Skade eller manko på gods, slik går du frem.

Rutiner ved skade/manko:
Dersom gods mangler eller er skadet ved mottak, skal dette noteres på fraktbrevet når varen mottas. Sjåføren skal signere for anmerkningen.

Dersom skaden oppdages etter utpakking, må det snarest, uten ugrunnet opphold, reklameres til Toten Transport AS.

Kontakt oss om reklamasjon ved å sende en e-post til vår reklamasjonsavdeling. Merk at behandlingstiden kan variere fra reklamasjon til reklamasjon.

Reklamasjon