MILJØPOLICY

MILJØPOLICY TOTEN TRANSPORT

Reduksjon av utslipp fra transport

Et av våre strategiske hovedmål er å redusere utslipp fra transport. Vi skal innen 2025 oppnå målet om at halvparten av distribusjonbilene driftes ved hjelp av «nullutslipps-teknologi» (biogass eller el). Sammen med kunder og leverandører skal vi være proaktive for bærekraftige og miljøvennlige logistikk- og transportløsninger.  

PRISFORESPØRSEL