NSAB 2015

Hva er NSAB

NSAB er et “agreed document” som ble forhandlet frem mellom Nordisk Speditørforbund og organisasjoner som representerer transportkjøperne i de 4 nordiske landene. Avhengig av transporttype kan NSAB henvise til gjeldende transportrettslige lover og konvensjoner for vei-, sjø- eller flytransport.

Alle oppdrag hos Toten Transport og deres datterselskaper utføres i henhold til: NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til enhver tids gjeldende bestemmelser for transport, spedisjon og lagring.

PRISFORESPØRSEL