1. Hjem
  2. Om oss

Om oss

I dag kjører det mer enn 250 biler på kryss og tvers i Norge, Norden og kontinentet, med Toten Transport sine stolte og lett gjenkjennelige farger.

Toten Transport AS har siden 1975 sakte men sikkert, vokst frem til å bli en betydelig aktør i det norske og internasjonale markedet. I dag kjører det mer enn 250 biler på kryss og tvers i Norge, Norden og kontinentet, med Toten Transport sine stolte og lett gjenkjennelige farger.

I tillegg til organisk vekst og utvikling, har også en del strategiske oppkjøp vært med på å skape selskapet slik som vi framstår i dag. Toten Transport er i dag representert med egne kontorer i: Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia, Estland i tillegg til de 4 kontorene i Norge.

Alle jobber med det for øye å sette våre kunders behov i sentrum, og strategien har vært å spisse vår kompetanse for å komplimentere disse behovene.

Vi lover å ta ansvar utover det forventede for å finne de beste løsningene