Aktuelt

Pressemelding - 21.09.2018

Pressemelding - 21.09.2018


Toten Transport AS er et av de største transportselskap i Norge med en omsetning på over 850 mill. kroner i 2017. Selskapet har 165 terminal og kontoransatte. Beskjeftiger mer enn 550 bileiere og sjåfører. Virksomheten dekker nasjonal og internasjonal biltransport, samt spedisjon, fortolling, lagring -og terminaltjenester.


Bransjen Toten Transport arbeider i er særdeles konkurranseutsatt, med lave marginer og store krav til presisjon og kvalitet. Dette stiller store krav til fornyelse og jakt på nye, effektive logistikkløsninger, samt kontinuerlig jakt på kostnadsreduksjoner. Selskapet vil derfor søke etter ny administrerende direktør for morselskapet på Raufoss til å lede dette arbeidet videre.

Dette betyr at vår nåværende administrerende direktør Terje Torsæter, vil tre tilbake. Det vil ventelig ta tid og rekruttere ny leder. I den perioden vil Jon Austrheim være tilsatt som selskapets administrerende direktør.

Austrheim er en av de mest erfarne lederne i transportbransjen, med 30 års erfaring som drift- og trafikksjef i Firda Billag (buss og last), Norway Bussexpress, trafikkstyring Schenker og omstrukturering av bookingfunksjonen i Schenker. Han regnes dessuten (bl.a. av Jernbaneverket) for å ha stor erfaring og kunnskap i godstransport på jernbane (container/semitrailer på bane/modulvogntog). Han har dessuten hatt ansvaret for innleie og kjøp av materiell i Schenker.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke Terje Torsæter for mangeårig innsats i selskapet.

Eventuelle spørsmål rettes til styreleder Thor S Bergby på e-post tbergby@broadpark.no

 

Thor S.Bergby

Styreforman,

Toten Transport AS