Aktuelt

Infrastrukturtillegg tilkommer på enkelte transporter da E16 Røstetunnelen og rv.4 Gruatunnelen er stengt p.g.a. utbedring.

Onsdag 2. januar begynte Statens vegvesen arbeidet med å oppgradere E16 Røstetunnelen og rv. 4
Gruatunnelen. Mye av ventilasjon og belysningsutstyret i disse tunnelene er gammelt og må skiftes ut.

Vegvesenet anslår at utskiftningen i Røstetunnelen og Gruatunnelen vil ta 11 uker.
Dette medfører at alle modulvogntog og kjøretøy som er høyere enn 3,8 meter, vil måtte kjøre en lengre
omkjøringsvei via E6 Oslo-Hamar-Biri, fv. 33 Minnesund-Gjøvik eller E16 Roa-Jevnaker-Sandvika mens
tunnelene er stengt.

Disse omkjøringene gir oss vesentlige merkostnader som vi ikke har kontroll på, både i form økte
kilometer og bomkostnader.
Vi ser oss derfor nødt til å innføre infrastrukturtillegg på 0,045 øre pr kg fraktberegningsvekt fra
2. januar og til arbeidet er ferdig.

Transporter som blir berørt av dette vil få dette tillegget.

Med vennlig hilsen
Robert Skaugrud

Driftssjef
Toten Transport AS