Aktuelt

Påsken 2020 - se transportplanen her...

TRANSPORTPLAN PÅSKEN 2020 - TOTEN TRANSPORT AS

Som følge av påskehøytiden vil vi ha noen endringer i forhold til våre faste trafikker på innland fra vår hovedterminal på Raufoss.

Det er viktig å presisere at dette kun er en veiledende plan og at det kan skje endringer på kort varsel som følge av situasjonen med Corona-viruset:

Avd.1151/1050

Stavanger: Siste utlasting for levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang fra TT er onsdag 08.04.20 for levering første virkedag over påske.

Kristiansand: Siste utlasting for levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang er onsdag 08.04.19 med levering første virkedag etter påske.

Avd.1131/1130

Haugesund: Siste utlasting for levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang blir da torsdag 16.04.20 med levering fra og med fredag 17.04.20.

Bergen: Siste utlasting for levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang blir da onsdag 08.04.20 med levering første virkedag etter påske.

Avd.1136/1030

Vestfold/Grenland: Siste utlasting med levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang blir onsdag 08.04.20 med levering første virkedag over påske.

Drammen: Siste avgang med levering før påske er tirsdag 07.04.20. Neste avgang onsdag 08.04.20 med levering første virkedag over påske.

Avd.1171/1170

Trondheim/ Fosen: Siste utlasting med levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang til Trondheim vil bli onsdag 08.04.20, med levering første virkedag over påske.

Avd.1141/1040

Trøndelag nord for Trondheim: Siste utlasting med levering før påske er fredag 03.04.20. Neste avgang fra TT er planlagt onsdag 08.04.20 med leveringer f.o.m. tirsdag 14.04.20.NB! Det er forbehold om tilstrekkelig godsvolum på denne avgangen.

Nord-Norge: Siste utlasting med levering før påske er fredag 03.04.20. Neste avgang fra TT er planlagt onsdag 08.04.20 med leveringer f.o.m. tirsdag 14.04.20.NB! Det er forbehold om tilstrekkelig godsvolum på denne avgangen. I uke 16 vil det kun bli avgang på fredag 17.04.20 med leveringer f.o.m. mandag 20.04.20

Finnmark: Siste avgang med levering før påske er torsdag 02.04.20. Neste avgang fra TT er da torsdag 16.04.20.

Avd.1131/1130

Møre og Romsdal:

Sogn: Siste avgang med levering før påske er mandag 06.04.20. Neste ordinære avgang er onsdag 15.04.20 med levering etter påske.

Avd.1171/1170

Møre og Romsdal:

Sunnmøre: Siste ordinære avgang med levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang er onsdag 08.04.20 med levering første virkedag etter påske.

Nordmøre: Siste ordinære avgang med med levering før påske er fredag 03.04.20. Neste avgang onsdag 08.04.20 med levering første virkedag over påske. NB! Det er forbehold om tilstrekkelig godsvolum på denne avgangen.

Avd. 1161/1060

Oslo/Akershus: Siste avgang fra Toten Transport med levering før påske er tirsdag 07.04.20 med levering onsdag 08.04.20. Det lastes opp varer onsdag 08.04.20 for levering første virkedag over påske. Henting i Oslo/omegn foregår til og med onsdag 08.04.20.

Odal/ Kongsvinger: Siste avgang fra Toten Transport med levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang er torsdag 16.04.20.

Avd.1181/1080/1507

Ytre Østfold: Siste avgang med levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang fra TT blir onsdag.08.04.20 med levering første virkedag over påske.

Indre Østfold: Siste avgang med levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang fra TT blir onsdag 08.04.20 med levering første virkedag over påske

Hallingdal: Siste utlasting til Hallingdal med levering før påske er mandag 06.04.20. Neste avgang fra TT blir da onsdag 15.04.20 med levering f.o.m torsdag 16.04.20.

Avd.1500

All distribusjon Mjøsområdet: Her blir normal transportplan fulgt alle virkedagene i påsken.

Gudbrandsdalen: Ordinær ruteplan i påsken men første avgang etter påske vil bli tirsdag 14.04.20 med levering f.o.m onsdag 15.04.20

Alle avganger utover disse er å betrakte som ekstraordinære, og vil settes opp av befrakterne etter behov. Alt ekstraordinært transportbehov bør avtales med de respektive befraktere i hvert enkelt tilfelle.

NB! VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT ADMINISTRASJONEN PÅ TOTEN TRANSPORT STENGER KL.14.00 ONSDAG 08.04.20.

TERMINALEN STENGER KL.18.00.

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en RIKTIG GOD PÅSKE!

MVH Toten Transport AS

Toten Transport drifter som normalt

Myndighetene har innført ytterligere tiltak for å beskytte oss mot smitte. Transportbransjen anses som en samfunnsmessig kritisk yrkesgruppe i den svært spesielle situasjonen verden nå står i. Vi skal fortsette den viktige samfunnsjobben med å sikre god vareflyt både internasjonalt og nasjonalt.

Send oss gjerne en booking, for vi har fortsatt bilene våre klare for å hjelpe hver enkelt av dere.

Vi har biler i:

  • Norge
  • Sverige
  • Finnland
  • Baltikum
  • Tyskland
  • Be-ne-lux
  • Polen
  • Italia
  • Spania

Alle i Toten Transport er opptatt av å delta i dugnaden for å stoppe spredningen av coronaviruset. Vi følger dette tett og vil holde våre kunder informert om utviklingen og eventuelle endringer fremover.

Ta gjerne kontakt med oss per telefon eller på mail hvis du lurer på noe.

Vi ønsker dere en riktig god dag videre.

Med vennlig hilsen

Toten Transport AS

Pressemelding - Raufoss 9. mars 2020

Et av Norges største privateide transport- og logistikkselskap endrer eierstruktur. Selskapet har en historie på 45 år med samme eierstruktur og går nå nye veier for å møte fremtidens marked.

Partene har signert en intensjonsavtale der målet er at Toten Transport AS selges 100% til et nystiftet selskap. En sammenslutning av Litra AS, Gausdal Landhandleri AS, Surnadal Transport AS og LRN Transport AS vil samlet eie 70% av dette nye selskapet fordelt på like store aksjeposter, mens de tidligere eierne av Toten Transport AS vil eie 30% av selskapet. Med denne eiersammenslutningen blir Toten Transport AS med i en eiergruppering med betydelig størrelse og med en omsetning på opp mot 2,4 mrd. Det var 100% oppslutning og enighet til salget i aksjonærmøtet som fant sted på Gjøvik lørdag 7. mars. Transaksjonen er planlagt gjennomført innen utgangen av mai.

Toten Transport vil dermed fortsatt være en sterk norsk aktør med hovedsete i Norge og på Raufoss, men er nå mer enn noen gang rustet til å ta opp kampen med de store internasjonale selskapene på et stadig mer krevende marked. Toten Transport sikrer med denne strukturendringen arbeidsplassene i konsernet samtidig som det også vil styrke bileiernes drift. Det er lagt til rette for at dagens bileiere og aksjonærer fortsatt skal ha tilhørighet med deleierskap og nærhet til både kunder og selskapets drift.

Finn Martinsen, konsernsjefen i Toten Transport uttrykker at dette er en viktig endring for å møte morgendagens konkurranse. Kostnadsreduksjoner og størrelse er viktige faktorer for å vokse videre på en sunn måte i et svært konkurranseutsatt marked fremover. Selskapet vil få et enda bredere og større tjenestetilbud til kundene slik at man kan kapre større nasjonale og internasjonale kontrakter også i fremtiden. Selskapet skal fortsatt ha samme navn- Toten Transport AS, med hovedkontor på Raufoss.

Vegard Narmo, konsernsjef i Litra konsernet er svært fornøyde med dette oppkjøpet, og ser mange synergier på tvers av selskapene i årene som kommer. Selskapene er alle enige om at dette var viktig for å sikre en sterk norsk utvikling i bransjen.

Kontaktpersoner:

Finn Martinsen, finn@toten-transport.no; +47 916 27 882

Vegard Narmo, vegard.narmo@litra.no; +47 957 88 005

Eierne av Toten Transport AS har opprettet et nytt selskap - Toten Stål og Spesialtransport AS


Toten Transport AS tar over et 20 talls spesialvogntog fra konkursboet til Stål og Spesialtransport AS. Med allerede eksisterende kapasitet, gjør dette Toten Transport AS til en betydelig aktør innen spesial og prosjekttransport i innlandet.

Videre så har per i dag til sammen rundt 20 personer (sjåfører og administrasjonsansatte), fått jobb i Toten- konsernet. Flinke folk med god kompetanse.


Datterselskapet Toten Transport Oslo har også fått en «god fot» innenfor dette feltet og ikke minst mot det internasjonale markedet hvor flere spennende avtaler allerede er på plass. Gjennom tett samarbeid innenfor konsernet ser vi her store synergieffekter.


Se artikkel i Oppland Arbeiderblad: https://www.oa.no/toten-transp...
Oversikt over materiell: Spesialtransport

Første bil for Maren Lundby er klar for trafikk

Den første bilen profilert opp med Maren Lundby ruller nå ut på veien. Vi i Toten Transport gleder oss til å følge Maren i sesongen som kommer.

IMGP3180-2.jpg?mtime=20191025145636#asset:3125