1. Hjem
  2. Om oss
  3. Aktuelt
  4. Pressemelding - Raufoss 9. mars 2020

Pressemelding - Raufoss 9. mars 2020

Et av Norges største privateide transport- og logistikkselskap endrer eierstruktur.

Et av Norges største privateide transport- og logistikkselskap endrer eierstruktur. Selskapet har en historie på 45 år med samme eierstruktur og går nå nye veier for å møte fremtidens marked.

Partene har signert en intensjonsavtale der målet er at Toten Transport AS selges 100% til et nystiftet selskap. En sammenslutning av Litra AS, Gausdal Landhandleri AS, Surnadal Transport AS og LRN Transport AS vil samlet eie 70% av dette nye selskapet fordelt på like store aksjeposter, mens de tidligere eierne av Toten Transport AS vil eie 30% av selskapet. Med denne eiersammenslutningen blir Toten Transport AS med i en eiergruppering med betydelig størrelse og med en omsetning på opp mot 2,4 mrd. Det var 100% oppslutning og enighet til salget i aksjonærmøtet som fant sted på Gjøvik lørdag 7. mars. Transaksjonen er planlagt gjennomført innen utgangen av mai.

Toten Transport vil dermed fortsatt være en sterk norsk aktør med hovedsete i Norge og på Raufoss, men er nå mer enn noen gang rustet til å ta opp kampen med de store internasjonale selskapene på et stadig mer krevende marked. Toten Transport sikrer med denne strukturendringen arbeidsplassene i konsernet samtidig som det også vil styrke bileiernes drift. Det er lagt til rette for at dagens bileiere og aksjonærer fortsatt skal ha tilhørighet med deleierskap og nærhet til både kunder og selskapets drift.

Finn Martinsen, konsernsjefen i Toten Transport uttrykker at dette er en viktig endring for å møte morgendagens konkurranse. Kostnadsreduksjoner og størrelse er viktige faktorer for å vokse videre på en sunn måte i et svært konkurranseutsatt marked fremover. Selskapet vil få et enda bredere og større tjenestetilbud til kundene slik at man kan kapre større nasjonale og internasjonale kontrakter også i fremtiden. Selskapet skal fortsatt ha samme navn- Toten Transport AS, med hovedkontor på Raufoss.

Vegard Narmo, konsernsjef i Litra konsernet er svært fornøyde med dette oppkjøpet, og ser mange synergier på tvers av selskapene i årene som kommer. Selskapene er alle enige om at dette var viktig for å sikre en sterk norsk utvikling i bransjen.

Kontaktpersoner:
Finn Martinsen, finn@toten-transport.no; +47 916 27 882
Vegard Narmo, vegard.narmo@litra.no; +47 957 88 005