Gjeldende betingelser og vilkår

Alle oppdrag hos Toten Transport AS og deres datterselskaper utføres i henhold til: NORDISK SPEDITØRFORBUNDS til en hver tids gjeldende bestemmelser for transport, spedisjon og lagring.