1. Hjem
  2. Om oss
  3. Historien

Historien

Få kjenner bransjen bedre enn oss, vi har vært med siden 1975...

…for å være nøyaktig, fra 16 mai 1975. Bakgrunnen for at Toten Transport ble dannet, var at flere av bileierne som den gang kjørte for Raufoss Ammunisjonsfabrikker, kom sammen for å se på mulighetene for et samarbeid. Det hadde kommet signaler om at det var tungvint å forholde seg til 20-30 ulike transportører.

Selskapet vokste raskt og allerede i 1978 besluttet man å flytte selskapet til Prøven Industrielt på Raufoss. I dag består anlegget av et kontorareal på ca. 1200 kvadratmeter, uisolert lager og terminalbygg på 8200 kvadratmeter, og et varmt-lager på 1800 kvadratmeter samt et overbygget lasteområde på 3000 kvadratmeter.

Allerede i 1987 så man behovet for å være representert på den andre siden av Mjøsa, og etablerte en avdeling i Brumunddal.

I 2001 ble all transport i Raufoss industripark lagt ut på anbud, og for å møte konkurransen gikk Toten Transport AS, LRN og Schenker i allianse og dannet Multisped AS hvor Toten Transport AS er majoritetseier.

Samme år, så etablerte Toten Transport AS et datterselskap i Sverige, Toten Transport AB.

I år 2000 kjøpte Toten Transport AS seg inn i Fridtjof Kristiansen AS. Gjennom ytterligere oppkjøp og ervervelsen av de siste aksjene i 2005, var Fridtjof Kristiansen AS blitt et heleid datterselskap av Toten Transport AS. Fridtjof Kristiansen AS byttet navn til Toten Transport Oslo AS den 1. januar 2010. Toten Transport Oslo AS har et terminalbygg på 3300 kvadratmeter samt et oppvarmet telt på 1200 kvadratmeter.

Også andre transportselskap ble drevet godt, og funnet interessante som oppkjøpskandidater av Toten Transport AS. I 2003 kjøpte Toten Transport AS 2/3 av Gods & Bil AS som holdt til i Stokke, i Vestfold. De hadde en veletablert kundebase i hele Sør-Norge, samt gode trafikker i Norden og på kontinentet. Den 1. mars 2010 byttet Gods & Bil AS navn til Toten Transport AS avd. Stokke.

I mai 2012, så Toten Transport OY dagens lys i Jakobstad (Pietarsaari). Toten Transport OY opererer fra en terminal på ca. 2000 m2 og med tilhørende tomt på 40 mål.

For å stå bedre rustet mot konkurransen fra øst Europa, kjøpte Toten Transport AS 90% av selskapet Nordcarrier AS den 1. januar 2013. Nordcarrier AS er et datterselskap av Toten Transport Oslo AS. Nordcarrier har igjen tre selvstendige datterselskaper, ett i Litauen, Estland og Latvia. Det er besluttet at Toten Transport Oslo AS og Nordcarrier AS skal fusjoneres i løpet av våren 2017. Selskapet vil hete Toten Transport / Nordcarrier AS inntil videre.

Som en del av vår strategiske plan, etablerte Toten Transport AS i samarbeid med flere store transportører fra Trøndelag og Møre seg i Trondheim i august 2013 Trondheimsterminalen. Toten Transport er største aksjonær.

Den 1 januar 2017 så etablerte Toten Transport seg i Danmark, nærmere bestemt Horsens, med Toten Transport Danmark AS. Toten Transport Danmark AS er et datterselskap av Toten Transport Oslo AS. Toten Transport Danmark vil ivareta og utvikle trafikkene til og fra kontinentet.