PROSJEKT OG SPESIALTRANSPORT

Spesialtransport
Vi kan transportere gods som er ekstra langt, høyt og bredt – og lasten kan veie opptil 65 tonn. Dermed kan du trygt kontakte oss hvis du skal frakte selv det tyngste eller bredeste gods.


Farlig gods
Vi mottar farlig gods til transport på spesielle vilkår som er angitt i Befordringsvedtektene (§ 8), og i henhold til lover og forskrifter som gjelder for varetype/transportmiddel i hvert enkelt tilfelle.


Prosjekt
Du får hjelp med frakt på land, sjø, tog og fly, både i inn- og utland – eller en kombinasjon.
Prosjektavdelingen vår har opparbeidet seg solid kompetanse på akkurat dette, og vet hva som kreves for å gjennomføre en vellykket transport.

project.team@toten-transport.no


Vi hjelper deg også med å frakte/motta gods via sjøveien:

  • Skipsklarering i Oslo, samt andre havner i Oslofjorden
  • Lossing og lasting av alle typer gods over kjøl i Oslo Havn
  • Mellomlagring i havnen
  • Tømming av containere og flak

shipping@toten-transport.no

PRISFORESPØRSEL