Raufoss (Hovedkontor)

Informasjon

Toten Transport AS

Raufoss (Hovedkontor)

Adresse
Hunnselvvegen 14
2830 Raufoss
Norge

Kontakt
+47 61 15 10 00
raufoss@toten-transport.no

Bankinformasjon
Post: P.b. 48, NO-2831 Raufoss
IBAN: NO1450810667246
Bank: Den Norske Bank
Swift: DNBANOKK

www.toten-transport.no

Ledergruppe

Inge Rosvold

Logistikk og kvalitetssjef

Reklamasjon

Inge Rosvold

Logistikk og kvalitetssjef

IT

Saksbehandler

Hilde Johansson Dahlén

Saksbehandler Norge/Norden + Avd. Stokke

Aud Strandvik

Saksbehandler Norge + Avd. Stokke

Administrasjon

PRISFORESPØRSEL