REKLAMASJON

Vi leverer effektive, smarte og kostnadseffektive transporttjenester med høy kvalitet i alle ledd. Skulle det likevel ha skjedd en skade, være avvik eller manko skal du gå frem på følgende måte:

  • Avvik oppdages ved mottak
    Som mottager er du forpliktet til å besiktige godset, og sjekke at dette er levert i god stand og rett antall før det signeres for mottak. Dersom gods mangler eller er skadet ved mottak, skal dette noteres på fraktbrevet. Sjåføren skal signere for anmerkning, deretter kontakter vi deg når vi får beskjed om dette.
  • Avvik oppdages under utpakking
    Hvis skade oppdages etter utpakking, må vi få beskjed om dette umiddelbart. Da skal det sendes en e-post til reklamasjonsavdelingen vår.

Husk at erstatningskrav kun kan rettes til oss fra vår oppdragsgiver. Hvis du ikke har bestilt transport via oss, må du ta kontakt med leverandøren din, som deretter vil rettet kravet. Alle reklamasjonssaker blir behandlet i henhold til NSAB 2015. Merk at behandlingstiden for reklamasjon kan variere.

Send en e-post til reklamasjonsavdelingen vår:
reklamasjon@toten-transport.no

PRISFORESPØRSEL