1. Hjem
  2. Information
  3. Incoterms

Incoterms

Incoterms® (International Commercial Terms) är en term för standardiserade regler i inköps- och försäljningsavtal...

I samband med nationella och internationella transporter, definierar Incoterms® – bland annat – när risken övergår mellan köpare och säljare, och vilken av parterna som bär kostnaderna under transporten.

INCOTERMS 2020