Avdeling Stokke

Informasjon

Toten Transport AS

Avdeling Stokke

Adresse
Borgeskogen 1
3160 Stokke
Norge

Kontakt
+47 33 36 02 00
vestfold@toten-transport.no

Bankinformasjon
Post: Borgeskogen 1, NO-3160 Stokke
IBAN: NO1450810667246
Bank: Den Norske Bank
Swift: DNBANOKK

www.toten-transport.no

Befraktere / Meglere

Tom Arild Audensen

Teamleder avd. Stokke / Megler Mjøsområdet / Sørlandet-Stavanger / Langtransport

Pål Kamfjord

Megler Import / Eksport / Østfold-Telemark

Salg

Terminal / Lager

Tine Markeng

Terminalleder / Befrakter distribusjon lokalt, Vestfold og Grenland

PRISFORESPØRSEL