Shipping

Høy kvalitet, hele veien, ved vår shipping avdeling i Oslo

Vårt kontor i Oslo utfører i dag en rekke tjenester for våre kunder, blant annet:

  • Skipsklarering i Oslo, samt andre havner i Oslofjorden.
  • Lossing og lasting av alle typer gods over kjøl i Oslo Havn.
  • Mellomlagring i havnen.
  • Tømming av containere og flak.

Ta kontakt med vår shipping -avdeling for mer informasjon:

Shipping