1. Hjem
  2. Tjenester og produkter
  3. Spesial og prosjektspedisjon

Spesial og prosjektspedisjon

Intet kolli eller prosjekt for stort

Spesialtransport
Vi har egne biler for ekstra lange lengder, høyder og bredder. Vi har såkalte kolli traller som kun er 30 cm høye, der kan vi laste opp til 65 tonn. Toten Transport har og flere Jumbotraller med kjørebruer, uttrekk og de kan samtidig breddes ut.

Dette gjør det mulig å frakte selv de tyngste og bredeste laster rundt hele vår langstrakte kyst.

Farlig gods mottas til transport på spesielle vilkår angitt i Befordringsvedtektene ( § 8 ), og etter de lover/forskrifter som gjelder for varetype/ transportmiddel i det enkelte ­tilfeller.

Prosjektspedisjon
Prosjektlaster, kombinasjons transporter sjø-land, er intet problem for vår prosjektavdeling.

Vi har etter mange år opparbeidet oss en solid kompetanse, våre medarbeidere vet hva som kreves for å gjennomføre en vellykket transport.

Ta kontakt med vårt team for mer informasjon:

Spesial & prosjekt