Transport utland

Grenseoverskridende transporter
Vi har egne avdelinger i Skandinavia, Finland og Baltikum, og meglerne våre sitter på unik og lokal kunnskap. Vi har daglige avganger til og fra Skandinavia, og flere avganger i uken til og fra resten av Europa.

Via nettverket vårt dekker vi logistikk, distribusjon og transport til og fra Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Tyskland, Polen, Sveits, Østerrike, Nederland, Belgia, Frankrike, Italia og Spania. Vi utfører også alle typer transportoppdrag til verden for øvrig, enten i egen regi eller i tett samarbeid med våre agenter og samarbeidspartnere.

Hos oss får du:

 • Egne spedisjons- og fortollingsavdelinger i alle avdelinger (import- og eksportdeklarasjoner, EU-fortolling og transittdokumenter)
 • Ekspresslevering med egne ekspressbiler
 • Transport av stykkgods og partigods
 • Transport av farlig gods
 • Spesialtransport
 • EDI-løsninger til de fleste systemer
 • Sikker og miljøvennlig transport
 • Topp moderne utstyr
 • Lang erfaring og god kunnskap om transport av «ukurant gods»
 • Følgebiltjenester
 • Konkurransedyktige priser på frakt- og fortollingstjenester
PRISFORESPØRSEL