VALUTATILLEGG

Grunnlag for valutatillegg
Når vi leverer tjenester som strekker seg utover landegrensene, er kostnadene våre i fremmed valuta mens inntekt hovedsakelig er i norske kroner. Derfor er det innført et valutatillegg som beregnes på fraktpris, som er spesifisert på en egen linje i fakturaen fra oss. Dette valutatillegget oppdateres hver måned, og endres fortløpende hvis valutakursene stiger eller synker med +/- 2,5 %.

Valutatillegg gjeldende for februar 2024

KONTINENT

SVEITS

STORBRITANIA

DANMARK

SVERIGE

46,02 %

32,45 %

43,29 %

43,73 %

12,47 %

PRISFORESPØRSEL